Home » Nobelpriset i litteratur - En introduktion by Sture Allén
Nobelpriset i litteratur - En introduktion Sture Allén

Nobelpriset i litteratur - En introduktion

Sture Allén

Published 2001
ISBN :
Paperback
56 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nobelpriset i litteratur har en genomslagskraft som inte står dynamiten efter. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå. I själva verket är litteraturpriset den internationellt mestMoreNobelpriset i litteratur har en genomslagskraft som inte står dynamiten efter. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå. I själva verket är litteraturpriset den internationellt mest uppmärksammade företeelsen i svensk kultur.Denna introduktion till Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset läggs fram vid prisets 100-årsjubileum. Sture Allén har skrivit avsnittet Priset och prisarbetet och svarat för förteckningarna över pristagare och prismotiveringar. Kjell Espmark har skrivit avsnittet Värderingarnas historia. Båda har arbetat i Akademiens Nobelkommité under drygt ett decennium, Espmark som ordförande och Allén som sekreterare. Under den tid som Akademiens ständige sekreterare offentliggjorde Allén namnen på tretton pristagare från fyra olika världsdelar.